Przetargi16.03.2015

YOON Group poszukuje wykonawcy robót wyburzeniowych na terenie województwa opolskiego.
Charakterystyka obiektów do wyburzenia:
 1. Budynek przemysłowo-biurowy, konstrukcja żelbetowa, pustostan, pow. zab. 8850 m2, kubatura 104 271 m3
 2. Budynek przemysłowo-biurowy, konstrukcja żelbetowa, pustostan, pow. zab. 3500 m2, kubatura 26 250 m3
Oba budynki zlokalizowane są na wspólnej działce, przy samej jezdni w granicach miasta.

Zakres robót:
 • wyburzenie obu budynków wraz z posadzką, fundamentami i starą infrastrukturą w oparciu o projekt rozbiórek wraz z decyzją formalno-prawną,
 • wywiezienie i utylizacja gruzu oraz wszelkich odpadów z terenu działki
 • zapewnienie stałego nadzoru technicznego,
 • zabezpieczenie terenu budowy.
Lokalizacja:
 • Województwo opolskie
Termin wykonania robót:
 • Roboty planowanie są na II kwartał 2015 roku.
Wymagania do oferty:
Proszę o przedłożenie oferty cenowej zawierającej:
 • technologię wykonania robót (w skrócie),
 • wykaz dotychczasowych realizacji z zakresu wyburzeń konstrukcji żelbetowych (kwota kontraktu, pow. zabudowy, wysokość obiektu, termin wykonania),
 • czas potrzebny na wykonanie robót zawartych wg. zapytania,
 • ceny zryczałtowanej za wykonanie całego zadania.
 • TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 25 marca 2015 roku

 • Oferty proszę składać poprzez pocztę elektroniczną na adres :
 • szymon.sobczyk@yoongroup.pl